Data analytics for Audit - Мэдлэг хуваалцах өдөр 2020 он 

Шинэ оны эхний Мэдлэг хуваалцах уулзалтын илтгэгчээр Голомт банкны ДАГ-ын Мэдээллийн технологийн аудит, Дата анализын хэлтсийн захирал Б.Цэрэнпүрэв болон Дата сайнтист Н.Баттамир нар оролцож, Pacific Conferences, PwC Singapore-ын хамтран, Сингапур улсад зохион байгуулсан "Data Analytics for Audit" сургалтад хамрагдсан мэдээллээ хуваалцлаа.

Дотоод Аудиторуудын Олон Улсын Институтын тухай

IIA Монгол бол АНУ-ын Флорида мужид төвтэй Дотоод Аудиторуудын Олон Улсын Институтээс (IIA) салбарласан байгууллага юм. Анх 1941 онд хүсэл тэмүүлэлтэй цөөн тооны дотоод аудиторууд үүсгэн байгуулж байсан бол өдгөө дотоод аудитын мэргэжлийн дэлхий нийтийн дуу хоолой, хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрх бүхий байгууллага, дэлхий нийтэд танигдсан манлайлагч, гол дэмжигч, анхдагч боловсрол олгогч болсон байна. Гишүүд нь дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлага, засаглал, дотоод хяналт, мэдээлэл технологийн аудит, боловсрол болон аюулгүй байдлын салбаруудад ажилладаг.

Утас: 7610-9900, 99197062
Цахим хаяг: info@iiam.mn
Сургалтын каталог: www.theiia.org/mongolia

2020-21 Global Chairman, Jenitha JohnMeet the 2020–21 Global Chairman, Jenitha John

Jenitha John, The IIA’s 2020–21 Global Chairman of the Board, encourages internal auditors to join her in “Reimagining Resilience,” and the role that plays in adapting and transforming internal audit, particularly during times of crisis.

Learn more about Jenitha John.

 Сургалт, арга хэмжээ

 

 

МЭДЛЭГ ХУВААЛЦАХ УУЛЗАЛТ 2020 №26/19/2020 4:00:00 AM1/30/2021 5:00:00 AMhttps://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/training-and-events/Pages/МЭДЛЭГ-ХУВААЛЦАХ-УУЛЗАЛТ-2020-№2.aspxМЭДЛЭГ ХУВААЛЦАХ УУЛЗАЛТ 2020 №2
АУДИТЫН ТАЙЛАН БИЧИХ АРГА ЗҮЙ сургалт зохион байгуулагдлаа7/4/2020 4:00:00 AM1/30/2021 5:00:00 AMhttps://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/training-and-events/Pages/АУДИТЫН-ТАЙЛАН-БИЧИХ-АРГА-ЗҮЙ-сургалт-зохион-байгуулагдлаа.aspxАУДИТЫН ТАЙЛАН БИЧИХ АРГА ЗҮЙ сургалт зохион байгуулагдлаа
БИЗНЕСИЙН ПРОЦЕССЫГ САЙЖРУУЛАХ БА ШИНЖЛЭХ НЬ сургалт зохион байгуулагдлаа9/4/2020 4:00:00 AM1/30/2021 5:00:00 AMhttps://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/training-and-events/Pages/БИЗНЕСИЙН-ПРОЦЕССЫГ-САЙЖРУУЛАХ-БА-ШИНЖЛЭХ-НЬ-сургалт-зохион-байгуулагдлаа.aspxБИЗНЕСИЙН ПРОЦЕССЫГ САЙЖРУУЛАХ БА ШИНЖЛЭХ НЬ сургалт зохион байгуулагдлаа
IPPF Дотоод аудитын нэр томьёоны орчуулгын хэлэлцүүлэг боллоо9/19/2020 4:00:00 AM1/30/2021 5:00:00 AMhttps://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/training-and-events/Pages/IPPF-Дотоод-аудитын-нэр-томьёоны-орчуулгын-хэлэлцүүлэг-боллоо.aspxIPPF Дотоод аудитын нэр томьёоны орчуулгын хэлэлцүүлэг боллоо

 Сүүлд нэмэгдсэн мэдээлэл

 

 

IIA MONGOLIA CHAPTER НЬ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА<p>​Олон Улсын мэргэжлийн дээд байгууллагын жинхэнэ гишүүн, Монгол улсын хуулиар эрх хэмжээ, чиг үүрэг нь тогтоогдсон, гишүүнчлэлтэй, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн засаглалын тогтолцоотой Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт /ММНБИ/, Монгол улсын татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэг /МУТМЗН/, Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институт /ММҮИ/, Монголын үндэсний дотоод аудиторуудын холбоо /IIA Mongolia Chapter/ төрийн бус байгууллагууд нь хамтын ажиллагаагаа шинэ шатанд гаргах, үйл ажиллагааныхаа үр өгөөжийг дээшлүүлэх, нийтлэг үнэт зүйл, хамтын эрх ашгийг хамгаалах үүднээс санамж бичгийг байгууллаа.</p>https://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/iia-mongolia-chapter-is-with-professional-organizations-memorandum-established.aspxhttps://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/iia-mongolia-chapter-is-with-professional-organizations-memorandum-established.aspxIIA MONGOLIA CHAPTER НЬ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА
IIA Mongolia Achieves Full Charter Status<p>​IIA Mongolia achieves Full Charter Status</p>https://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/iia-mongolia-achieves-full-charter-status.aspxhttps://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/iia-mongolia-achieves-full-charter-status.aspxIIA Mongolia Achieves Full Charter Status
IIA Global-IIA Mongolia chapter-ын мэдээлэл солилцох ээлжит уулзалт боллоо<p>​<span style="color:#1c1e21;font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:14px;">Тус уулзалтаар IIA Монголын зүгээс Монгол Улс дах нөхцөл байдал, цар тахлын нөлөө хэрхэн институтийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж байгаа талаар болон цаашдын хийх ажлуудын мэдээлэл хүргэсэн бол IIA Global зүгээс баримталж буй бодлого, цар тахлын үед бусад институтүүдийн авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар мэдээлэл хүргэлээ.</span><br></p>https://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/IIA-Global-IIA-Mongolia-chapter-ын-мэдээлэл-солилцох-ээлжит-уулзалт-боллоо.aspxhttps://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/IIA-Global-IIA-Mongolia-chapter-ын-мэдээлэл-солилцох-ээлжит-уулзалт-боллоо.aspxIIA Global-IIA Mongolia chapter-ын мэдээлэл солилцох ээлжит уулзалт боллоо

​​​IIA-д элсээрэй​​​​​​​​

 

 

Internal Audit Practitionerhttps://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Internal-Audit-Practitioner.aspx https://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/2020-Internal-Audit-Practitioner-CellPhone-300x250.pngInternal Audit Practitionerhttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/ICAds/DispForm.aspx?ID=64Internal Audit Practitioner
Financial Services Audit Certificatehttps://ondemand.theiia.org/learn/public/learning_plan/view/79/financial-services-audit-certificatehttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/FSAC-Bookstore.pngFinancial Services Audit Certificatehttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/ICAds/DispForm.aspx?ID=61Financial Services Audit Certificate
Tone at The Tophttps://dl.theiia.org/AECPublic/Tone-at-the-Top-October-2020.pdfhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/TaT-300x250.pngTone at The Tophttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/ICAds/DispForm.aspx?ID=54Tone at The Top
Competency Frameworkhttps://global.theiia.org/standards-guidance/Pages/Internal-Audit-Competency-Framework.aspx https://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/2020-Competency-Framework-300x250.pngCompetency Frameworkhttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/ICAds/DispForm.aspx?ID=56Competency Framework
Three Lines Modelhttps://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Public%20Documents/Three-Lines-Model-Updated.pdfhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/Three-Lines-Model.pngIIA Bulletin: Disaster Preparednesshttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/ICAds/DispForm.aspx?ID=57Three Lines Model
Certification Online Testinghttps://global.theiia.org/certification/Pages/Certification-Online-Proctoring.aspxhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/Online-Proctoring.pngCertification Online Testinghttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/ICAds/DispForm.aspx?ID=59Certification Online Testing
Webinar Playbackhttps://www.theiia.org/sites/auditchannel/members/Pages/MOW-GL.aspxhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/Webinar-Playback-Web-Ads-300x250.pngWebinar Playbackhttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/ICAds/DispForm.aspx?ID=60Webinar Playback
End of Year CPEhttps://global.theiia.org/certification/certified/Pages/CPE-Requirements.aspxhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/EOY-CPE.pngEnd of Year CPEhttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/ICAds/DispForm.aspx?ID=62End of Year CPE
Ia Magazine Onlinehttps://iaonline.theiia.org/https://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/2020-IAonline-Magazine-Dec-300x250.pngIa Magazine Onlinehttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/ICAds/DispForm.aspx?ID=63Ia Magazine Online
Global Perspectives and Insightshttps://global.theiia.org/knowledge/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspxhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/GPAI-300x250.pngGlobal Perspectives and Insightshttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/ICAds/DispForm.aspx?ID=50Global Perspectives and Insights

LinkedIn Facebook Twitter AuditChannel

OnDemand
IIA Members-only Webinars

 

 

Qinghttps://forms.theiia.org/Lists/OnsiteTrainingInquiry/DispForm.aspx?ID=335Qing
502741482https://dl.theiia.org/VideoImages/Forms/DispForm.aspx?ID=795&RootFolder=/VideoImages502741482
Webinar: The State of Corporate Governance and Opportunities for Internal Audithttps://dl.theiia.org/Lists/VimeoVideos/DispForm.aspx?ID=677Webinar: The State of Corporate Governance and Opportunities for Internal Audit
Ashleyhttps://forms.theiia.org/Lists/OnsiteTrainingInquiry/DispForm.aspx?ID=334Ashley
Newswirehttps://iaonline.theiia.org/2021/Pages/Newswire.aspxNewswire
Outlast Thishttps://iaonline.theiia.org/blogs/jacka/2021/Pages/Outlast-This.aspxOutlast This
Valentina Kostenyuk Sabethttps://iaonline.theiia.org/authors/Pages/Valentina-Kostenyuk-Sabet.aspxValentina Kostenyuk Sabet
Valentina Kostenyuk Sabethttps://iaonline.theiia.org/authors/PublishingImages/Forms/DispForm.aspx?ID=193Valentina Kostenyuk Sabet
Passing the Batonhttps://iaonline.theiia.org/2020/Pages/Passing-the-Baton.aspxPassing the Baton
IAm Valentina Kostenyuk Sabethttps://iaonline.theiia.org/blogs/Your-Voices/2021/Pages/IAm-Valentina-Kostenyuk-Sabet.aspxIAm Valentina Kostenyuk Sabet