IIA-Mongolia
The IIA Mongolia Chapter-ын 2019 онд хийгдэх сургалтууд.

IIA Монголын сургалтууд нь Олон улсын CPE цагийн эрхтэй IIA Global-ын контентыг ашигладаг, дотоод аудитаар ажилладаг, туршлагатай сургагч багш нар удирдаж, практик хэрэглээ, кейс ажиллагаа давамгайлсан байдгаараа онцлогтой.

Мөн уг төлөвлөгөөт сургалтуудаас гадна тухайн байгууллагын онцлогт тохирсон захиалгат сургалт, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой байдаг.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах сувгуудаар авах боломжтой.

Утас: 7610-9900, 99197062
Цахим хаяг: info@iiam.mn
Сургалтын каталог: www.theiia.org/mongolia

 Сургалт, арга хэмжээ

 

 

The IIA's 2019 International Conference7/7/2019 12:00:00 PM7/11/2019 9:00:00 PMhttps://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/training-and-events/Pages/international-conference.aspxThe IIA's 2019 International Conference

 Сүүлд нэмэгдсэн мэдээлэл

 

 

Бизнесийн процессийг сайжруулах ба шинжлэх нь сургалт зохион байгуулагдлааБизнесийн процессийг сайжруулах ба шинжлэх нь сургалт зохион байгуулагдлаа11/23/2018 5:00:00 AM<p>​<span style="color:#1d2129;font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:14px;">“Бизнесийн процессийг сайжруулах ба шинжлэх нь” 2 өдөр, 16 CPE цагийн сургалт 2018 оны 11 сарын 23-24-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа.</span><br></p>https://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/Бизнесийн-процессийг-сайжруулах-ба-шинжлэх-нь-сургалт-зохион-байгуулагдлаа.aspxhttps://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/Бизнесийн-процессийг-сайжруулах-ба-шинжлэх-нь-сургалт-зохион-байгуулагдлаа.aspxБизнесийн процессийг сайжруулах ба шинжлэх нь сургалт зохион байгуулагдлаа
Мэдлэг хуваалцах өдөр №7Мэдлэг хуваалцах өдөр №710/4/2018 4:00:00 AM<p><span style="color:#1d2129;font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:14px;">Knowledge sharing day​</span><br></p>https://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/Мэдлэг-хуваалцах-өдөр-№7.aspxhttps://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/Мэдлэг-хуваалцах-өдөр-№7.aspxМэдлэг хуваалцах өдөр №7
Ханган нийлүүлэлт, худалдан авалтын үйл ажиллагааг үнэлэх нь сургалт зохион байгуулагдлаа Ханган нийлүүлэлт, худалдан авалтын үйл ажиллагааг үнэлэх нь сургалт зохион байгуулагдлаа9/30/2018 4:00:00 AM<p>​<span style="color:#1d2129;font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:14px;">"Ханган нийлүүлэлт, худалдан авалтын үйл ажиллагааг үнэлэх нь" 8 CPE цагийн 1 өдрийн сургалт 2018 оны 09 сарын 29-ний өдөр амжилттай болж өнгөрлөө.</span><br></p>https://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/-Ханган-нийлүүлэлт,-худалдан-авалтын-үйл-ажиллагааг-үнэлэх-нь-сургалт-зохион-байгуулагдлаа.aspxhttps://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/-Ханган-нийлүүлэлт,-худалдан-авалтын-үйл-ажиллагааг-үнэлэх-нь-сургалт-зохион-байгуулагдлаа.aspx Ханган нийлүүлэлт, худалдан авалтын үйл ажиллагааг үнэлэх нь сургалт зохион байгуулагдлаа

 

 

CAE Upskillinghttps://global.theiia.org/member-resources/Global%20Documents/Global-KB-Approaches-to-Upskilling-for-Internal-Auditors.pdfhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/2019-Approaches-to-Upskilling.pngCAE Upskillinghttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/ICAds/DispForm.aspx?ID=27CAE Upskilling
GPAI Agility and Innovationhttps://global.theiia.org/knowledge/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspxhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/GPI-Agility-Innovation.pngGPAI Agility and Innovationhttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/ICAds/DispForm.aspx?ID=30GPAI Agility and Innovation
Accelerate your Successhttps://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/CIA-Certification.aspxhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/2018-CIA-Car.pngAccelerate your Successhttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/ICAds/DispForm.aspx?ID=31Accelerate your Success

LinkedIn Facebook Twitter AuditChannel

 

 

Prince Charles International Conference Welcome Video https://www.theiia.org/sites/auditchannel/Lists/AuditChannelVideos/DispForm.aspx?ID=154422Prince Charles International Conference Welcome Video
The IIA Chairman’s Message: Mind the Gaphttps://www.theiia.org/sites/auditchannel/Lists/AuditChannelVideos/DispForm.aspx?ID=154416The IIA Chairman’s Message: Mind the Gap
Career Advice for Recent Audit School Grads #2https://www.theiia.org/sites/auditchannel/Lists/AuditChannelVideos/DispForm.aspx?ID=154417Career Advice for Recent Audit School Grads #2
Career Advice for Recent Audit School Grads #1https://www.theiia.org/sites/auditchannel/Lists/AuditChannelVideos/DispForm.aspx?ID=154418Career Advice for Recent Audit School Grads #1
QIAL - Qualification in Internal Audit Leadershiphttps://www.theiia.org/sites/auditchannel/Lists/AuditChannelVideos/DispForm.aspx?ID=154419QIAL - Qualification in Internal Audit Leadership
Keys to the Kingdom: Attack & Penetration Testinghttps://www.theiia.org/sites/auditchannel/Lists/AuditChannelVideos/DispForm.aspx?ID=154420Keys to the Kingdom: Attack & Penetration Testing
Give & Take: IIA Volunteering at the Local Levelhttps://www.theiia.org/sites/auditchannel/Lists/AuditChannelVideos/DispForm.aspx?ID=154421Give & Take: IIA Volunteering at the Local Level
Women in Internal Auditing: It's a Natural Fithttps://www.theiia.org/sites/auditchannel/Lists/AuditChannelVideos/DispForm.aspx?ID=154402Women in Internal Auditing: It's a Natural Fit
IA’s Reputation: From “Gotcha!” to “We’ve Got You”https://www.theiia.org/sites/auditchannel/Lists/AuditChannelVideos/DispForm.aspx?ID=154403IA’s Reputation: From “Gotcha!” to “We’ve Got You”
The IPPF Is Evolving: How You Can Helphttps://www.theiia.org/sites/auditchannel/Lists/AuditChannelVideos/DispForm.aspx?ID=154404The IPPF Is Evolving: How You Can Help