Сургалт, арга хэмжээ

​​IIA Global-ын контентоор 2018 онд зохион байгуулах сургалтууд

Сургалтуудын мэдээллийг тухай бүрт нь вэб хуудсаар болон www.facebook.com/IIAMongoliaChapter хуудсаар өгөх болно. 

Сургалтуудын танилцуулгыг дараах холбоосоор татаж авна уу ​IIA Mongolia -Training-2018-Catalog.pdf

 • ​​​​​​Шинэ аудиторт зориулсан арга хэрэгсэл техникүүд​
 • Аудитын тайлан бичих арга зүй
 • ​Эрсдэлд суурилсан аудит, үнэ цэн нэмэх нь
 • Байгууллагын засаглал: Дотоод аудитын стратеги
 • Бүтээлчээр асуудлыг шийдвэрлэх аудиторын техникd
 • ​Улсын салбарын гүйцэтгэлд суурилсан аудит
 • ​Аудиторын харилцааны ур чадвар 
 • ​Чанарын баталгаажуулалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 
 • ​Бизнес процесст дүн шинжилгээ хийх, сайжруулах 
 • Аудитын удирдлагын арга техникүүд 
 • Мэдээллийн технологийн аудитын үндсэн зарчмууд 
 • Үйл ажиллагааны аудит: Ханган нийлүүлэлт, худалдан авалтын ​үйл ажиллагааг үнэлэх

 

OnDemand​​​
Audit Fundamentals Technology
FraudCIA and Other Exam Prep
Governance, Risk, and Control​​​

View the entire catalog.​​​