Аудиторын анхан шатны арга техникүүд сургалтын бүртгэл эхэллээ
3/16/2018 12:00 AM 12/31/2018 12:00 AM


​IIA Глобалын контентоор явагдах 32 CPE цагийн  "Аудиторын анхан шатны арга техникүүд" сургалтын бүртгэл эхэллээ. 

Сургалтыг IIA Mongolia Chapter-ын Ерөнхийлөгч А.Одонбаатар, холбооны гишүүн Э.Идэр нарын туршлагатай сургагч багш нар удирдан явуулна. 

Surgalt.jpg

 ​​​​​​