Ном, сургалтын материал

 IIA Mongolia Chapter-ын номын каталоги

​IIA Mongolia Chapter-ын номын санд CIA шалгалтанд бэлтгэх, IPPF стандарт болон дотоод аудитын чиглэлээр олон ном товхимол байгааг дуулгахад таатай байна. Номыг гишүүд үнэ төлбөргүй ашиглах боломжтой бөгөөд номын каталогитой дараах холбоосоор танилцана уу. 

IIA Catalogue 2018.pdf

​IIA Глобалын сургалт, судалгааны материалууд:

 

 

The IIA COSO Resource Exchangehttps://na.theiia.org/standards-guidance/topics/Pages/COSO-Resource-Center.aspxhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/The-IIA-COSO-Resource-Exchange.pngThe IIA COSO Resource Exchangehttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/CenterResourceExchange/DispForm.aspx?ID=9The IIA COSO Resource Exchange
CBOK Resource Exchangehttps://na.theiia.org/iiarf/Pages/Common-Body-of-Knowledge-CBOK.aspxhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/CBOK-Resource-Exchange.jpgCBOK Resource Exchangehttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/CenterResourceExchange/DispForm.aspx?ID=11CBOK Resource Exchange
The IIA Risk Resource Exchangehttps://na.theiia.org/standards-guidance/topics/Pages/Risk-Resource-Exchange.aspxhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/The-IIA-Risk-Resource-Exchange.jpgThe IIA Risk Resource Exchangehttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/CenterResourceExchange/DispForm.aspx?ID=12The IIA Risk Resource Exchange


IIA Members-only Webinars

Internal Auditor Magazine ​