IIA Cертификат & Мэргэшил
IIA Certifications and Qualifications

IIA Глобалын сертификат болон мэргэшлээр өөрийн карьерын замналаа өсгө

IIA мэргэжлийн батламжууд нь аудитын замналаа дөнгөж эхлэх, эсвэл шинэ өндөрлөгт авчирах эсэхээс үл хамааран Таны карьерыг зөв чиглэлд хөдөлгөж чадна. Илүү орлого* олох, илүү гүнзгий мэдлэг, илүү итгэл хүлээх чадварыг олгох энэхүү боломж руу тэмүүлээрэй.

Та эдгээр мэргэшил, гэрчилгээг эзэмшсэнээр, өөрийн үйлчлүүлэгч болон ажил олгогчийн өмнө аливаа зүйлийг чанартай хийх өндөр сэдэл тэмүүлэлтэй, мэдлэг боловсролтой, үнэнч шударга, багийнхаа үнэтэй гишүүн гэдгээ мэдрэх болно.

Certified Internal AuditorCertified Internal Auditor (CIA)

Дотоод аудиторуудын дэлхийн нийтэд хүлээн зөшөөрөгдсөн цорын ганц сертификат болох Certified Internal Auditor® (CIA®)-ыг хүртэж, өөрийн ур чадвар, үнэ цэн, дотоод аудитын олон улсын стандартыг ойлгодог, хэрэглэдэг болохоо илтгэн харуул. Илүү ихийг судлах.

Certification in Risk Management AssuranceCertification in Risk Management Assurance (CRMA)

Risk Management Assurance® (CRMA®) сертификат нь дотоод аудитын чадавхийг бүрэн нээх гол элементүүд рүү төвлөрдөг ба Аудитын хороо, гүйцэтгэх удирдлагад эрсдэлийн удирдлагын баталгаажуулалт эсвэл зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ур чадварыг олгодог. Илүү ихийг судлах.

Qualifications in Internal Audit Leadership​Qualification in Internal Audit Leadership (QIAL)

Qualification in Internal Audit Leadership® (QIAL®)-ыг авч өөрийнхөө зохион байгуулалт, ёс зүй, дотоод аудитын манлайллын ур чадвараа харуул. Илүү ихийг судлах.

Changes are coming to CCSA, CFSA, and CGAP

* IIA Глобалаас 2014 онд явуулсан Дотоод аудитын цалин хөлсний судалгаагаар нэг буюу хэд хэдэн сертификат эзэмшсэн дотоод аудиторуудын дундаж цалин ямар нэгэн сертификатгүй дотоод аудиторуудаас 30 хувь өндөр байв (АНУ-д авсан хариунд үндэслэв).

Шалгалтын төв

Эдгээр сертификат, мэргэшлийн шалгалтуудыг дэлхий даяар тархан байршсан Pearson VUE тестийн төвөөр хэд хэдэн хэл дээр өгөх боломжтой юм.

ШУТИС-ийн Англи хэлний академи
Өрөө 406, ШУТИС-ийн Төв номын сан,
8-р хороо, Бага тойруу 34,
Сүхбаатар дүүрэг,
Улаанбаатар,
Монгол улс.
Утас: +976-11-325582

IIA-ын сертификат, мэргэшлийн талаар илүү их мэдээллийг хүсвэл Pearson VUE цахим хуудаст зочилно уу.