Бидний тухай

​​2018 group photo.jpg

Хэтийн зорилго

Монгол улсад дотоод аудитыг хөгжүүлэх үйлсэд идэвхитэй манлайлах.

Зорилтууд

  • Дотоод аудиторуудын байгууллагадаа бий болгож буй үнэ цэнийг сурталчилах, дэмжих
  • Дотоод аудиторуудыг өргөн хүрээтэй мэргэжлийн боловсролоор хангах, хөгжих боломжийг нь нээх
  • Олон Улсын Мэргэжлийн Практикийн Хүрээг (IPPF) ашиглахыг дэмжих, Дотоод Аудиторуудын Олон Улсын Институт (IIA Глобал)-ийн батламж, гэрчилгээ олгох хөтөлбөрт хамрагдахыг сурталчилах
  • Дотоод аудитын тухай мэдлэг боловсрол, байгууллагын засаглал, эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтад гүйцэтгэх түүний чиг үүргийг сурталчлан таниулах
  • Дотоод аудиторуудын нэр хүнд, ёс зүйн стандартыг бий болгож мө​​​​рдүүлэх
  • Дотоод аудитын нэгжийн үйл ажиллагааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх.​

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ (2017-2018 он)

Аудитын хороо:
Дарга Д.Нацагдорж
Гишүүн Б.Батцэцэг
Гишүүн Б.Эрдэнэсүрэн
Нэр дэвшүүлэх хороо:
Дарга Н.Анун​
Гишүүн Н.Оюунбилэг
Гишүүн Б.Гэрлээ
Гишүүнчлэлийн хороо:
Дарга О.Нарангэрэл
Гишүүн Н.Анун
Гишүүн Б.Эрдэнэсүрэн
Гишүүн Б.Гэрлээ​
Боловсролын хороо:
Дарга Т.Цэрэндаш
Гишүүн Н.Оюунбилэг
Гишүүн Д.Нацагдорж
Гишүүн О.Нарангэрэл​
Гүйцэтгэх удирдлага:
Ерөнхийлөгч А.Одонбаатар
Санхүүч Ж.Оюумаа
Нарийн бичгийн дарга И.Байгал