The IIA Mongolia Chapter-ын 2019 онд хийгдэх сургалтууд.

IIA Монголын сургалтууд нь Олон улсын CPE цагийн эрхтэй IIA Global-ын контентыг ашигладаг, дотоод аудитаар ажилладаг, туршлагатай сургагч багш нар удирдаж, практик хэрэглээ, кейс ажиллагаа давамгайлсан байдгаараа онцлогтой.

Мөн уг төлөвлөгөөт сургалтуудаас гадна тухайн байгууллагын онцлогт тохирсон захиалгат сургалт, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой байдаг.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах сувгуудаар авах боломжтой.

Утас: 7610-9900, 99197062
Цахим хаяг: info@iiam.mn
Сургалтын каталог: www.theiia.org/mongolia

 Сургалт, арга хэмжээ

 

 

The IIA's 2019 International Conference7/7/2019 12:00:00 PM7/11/2019 9:00:00 PMhttps://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/training-and-events/Pages/international-conference.aspxThe IIA's 2019 International Conference

 Сүүлд нэмэгдсэн мэдээлэл

 

 

IIA CRMA Дүн шинжилгээний Судалгааны УрилгаIIA CRMA Дүн шинжилгээний Судалгааны Урилга2/28/2019 5:00:00 AM<p>​Дотоод аудиторуудын институт (IIA)-ээс Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®) шалгалтын агуулгыг дэлхий нийтийн одоогийн практикт эрсдэлийн баталгаажуулалт нийцэж буй эсэхэд итгэлтэй байхын тулд эргэн хянаж, үнэлж байна.</p>https://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/IIA-CRMA-Дүн-шинжилгээний-Судалгааны-Урилга.aspxhttps://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/IIA-CRMA-Дүн-шинжилгээний-Судалгааны-Урилга.aspxIIA CRMA Дүн шинжилгээний Судалгааны Урилга
Бизнесийн процессийг сайжруулах ба шинжлэх нь сургалт зохион байгуулагдлааБизнесийн процессийг сайжруулах ба шинжлэх нь сургалт зохион байгуулагдлаа11/23/2018 5:00:00 AM<p>​<span style="color:#1d2129;font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:14px;">“Бизнесийн процессийг сайжруулах ба шинжлэх нь” 2 өдөр, 16 CPE цагийн сургалт 2018 оны 11 сарын 23-24-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа.</span><br></p>https://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/Бизнесийн-процессийг-сайжруулах-ба-шинжлэх-нь-сургалт-зохион-байгуулагдлаа.aspxhttps://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/Бизнесийн-процессийг-сайжруулах-ба-шинжлэх-нь-сургалт-зохион-байгуулагдлаа.aspxБизнесийн процессийг сайжруулах ба шинжлэх нь сургалт зохион байгуулагдлаа
Мэдлэг хуваалцах өдөр №7Мэдлэг хуваалцах өдөр №710/4/2018 4:00:00 AM<p><span style="color:#1d2129;font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:14px;">Knowledge sharing day​</span><br></p>https://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/Мэдлэг-хуваалцах-өдөр-№7.aspxhttps://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/Мэдлэг-хуваалцах-өдөр-№7.aspxМэдлэг хуваалцах өдөр №7

 

 

Ia Magazine (April 2019)https://iaonline.theiia.org/https://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/2019-April-Ia-Magazine.pngIa Magazine (April 2019)https://dl.theiia.org/instrep/Lists/ICAds/DispForm.aspx?ID=31Ia Magazine (April 2019)
Practice Guide: Assessing the Risk Management Processhttps://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Assessing-the-Risk-Management-Process-Practice-Guide.aspxhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/PG-Assessing-the-Risk-Management-Process.pngPractice Guide: Assessing the Risk Management Processhttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/ICAds/DispForm.aspx?ID=32Practice Guide: Assessing the Risk Management Process
2019 International Conferencehttps://ic.globaliia.org/https://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/2019-SoCal-IC-Beach.png2019 International Conferencehttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/ICAds/DispForm.aspx?ID=292019 International Conference

LinkedIn Facebook Twitter AuditChannel

 

 

Auditing Governance of Critical Informationhttps://iaonline.theiia.org/auditing-governance-of-critical-informationAuditing Governance of Critical Information
Voiceshttps://iaonline.theiia.org/voicesVoices
Volunteering: Key to Leadership Successhttps://iaonline.theiia.org/volunteering-key-to-leadership-successVolunteering: Key to Leadership Success
Walking a Tightrope: When Stakeholder Expectations Don't Alignhttps://iaonline.theiia.org/walking-a-tightrope-when-stakeholder-expectations-dont-alignWalking a Tightrope: When Stakeholder Expectations Don't Align
Warning Outbreak of Auditing Flu Virushttps://iaonline.theiia.org/warning-outbreak-of-auditing-flu-virusWarning Outbreak of Auditing Flu Virus
We are Asking the Wrong Questions (Part One)https://iaonline.theiia.org/we-are-asking-the-wrong-questions-part-oneWe are Asking the Wrong Questions (Part One)
We are Asking the Wrong Questions (Part Two)https://iaonline.theiia.org/we-are-asking-the-wrong-questions-part-twoWe are Asking the Wrong Questions (Part Two)
We Are Internal Auditorshttps://iaonline.theiia.org/we-are-internal-auditorsWe Are Internal Auditors
We Can Do Hard Thingshttps://iaonline.theiia.org/we-can-do-hard-thingsWe Can Do Hard Things
We Are Here to Help You Managing Relationships With Skeptical Clientshttps://iaonline.theiia.org/we-are-here-to-help-you-managing-relationships-with-skeptical-clientsWe Are Here to Help You Managing Relationships With Skeptical Clients