International Internal Audit Awareness Month

Монголын Үндэсний Дотоод Аудиторуудын Холбоо (IIA Mongolia Chapter) нь Америкийн Нэгдсэн Улсад төвтэй Дотоод Аудиторуудын Олон Улсын Институт (IIA Global)-ийн Монгол улс дахь албан ёсны салбар юм. Дотоод Аудиторуудын Олон Улсын Институт нь анх 1941 онд байгуулагдсан бөгөөд өдгөө 170 гаруй улсын 19​0,000+ гишүүнтэй, дотоод аудитын мэргэжлийн дэлхий нийтийн дуу хоолой болж чадсан, хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн байгууллага билээ.

Тэрбээр Олон улсын мэргэжлийн практикийн хүрээ (IPPF), Ёс зүйн дүрэм, Олон улсын мэргэшсэн дотоод аудитор (CIA)-ын гэрчилгээ олгох хөтөлбөрийг батлан гаргах онцгой эрхтэй ба дотоод аудитын стандарт, бодлогоороо дамжуулан улс орнуудын төрийн байгууллага, хувийн хэвшилд сайн засаглалын тогтолцоог бүрдүүлж, үр ашигтай ажиллахад нь дэмжлэг үзүүлэх зорилготой юм.​​

 Сургалт, арга хэмжээ

 

 

ЗӨВХӨН ГИШҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ҮНЭГҮЙ БОЛОМЖ8/19/2016 4:00:00 AM1/1/2019 5:00:00 AMhttps://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/training-and-events/Pages/self-study-course-coso-based-auditing.aspxЗӨВХӨН ГИШҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ҮНЭГҮЙ БОЛОМЖ
2018 онд зохиогдох сургалтын хуваарь3/1/2018 5:00:00 AM12/31/2018 5:00:00 AMhttps://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/training-and-events/Pages/2018-онд-зохиогдох-сургалтын-хуваарь.aspx2018 онд зохиогдох сургалтын хуваарь
Монгол улсын дотоод аудиторуудын форум 20183/5/2018 5:00:00 AM9/30/2018 4:00:00 AMhttps://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/training-and-events/Pages/Монгол-улсын-дотоод-аудиторуудын-форум-2018.aspxМонгол улсын дотоод аудиторуудын форум 2018
Аудиторын анхан шатны арга техникүүд сургалтын бүртгэл эхэллээ3/16/2018 4:00:00 AM12/31/2018 5:00:00 AMhttps://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/training-and-events/Pages/Аудиторын-анхан-шатны-арга-техникүүд-сургалтын-бүртгэл-эхэллээ.aspxАудиторын анхан шатны арга техникүүд сургалтын бүртгэл эхэллээ

 Сүүлд нэмэгдсэн мэдээлэл

 

 

Эрсдэлд суурилсан аудит Үнэ цэн нэмэх нь ээлжит сургалт амжилттай зохион байгуулагдлааЭрсдэлд суурилсан аудит Үнэ цэн нэмэх нь ээлжит сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа5/7/2018 4:00:00 AM<p style="margin-bottom:6px;font-family:helvetica, arial, sans-serif;color:#1d2129;font-size:14px;">​IIA Mongolia Chapter сургалт<br></p>https://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/Эрсдэлд-суурилсан-аудит-Үнэ-цэн-нэмэх-нь-ээлжит-сургалт-амжилттай-зохион-байгуулагдлаа.aspxhttps://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/Эрсдэлд-суурилсан-аудит-Үнэ-цэн-нэмэх-нь-ээлжит-сургалт-амжилттай-зохион-байгуулагдлаа.aspxЭрсдэлд суурилсан аудит Үнэ цэн нэмэх нь ээлжит сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа
Аудитын тайлан бичих арга зүй сургалт зохион байгуулагдлааАудитын тайлан бичих арга зүй сургалт зохион байгуулагдлаа4/28/2018 4:00:00 AM<p>​IIA Mongolia Chapter сургалт</p>https://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/Аудитын-тайлан-бичих-арга-зүй-сургалт-зохион-байгуулагдлаа.aspxhttps://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/Аудитын-тайлан-бичих-арга-зүй-сургалт-зохион-байгуулагдлаа.aspxАудитын тайлан бичих арга зүй сургалт зохион байгуулагдлаа
Хараат бус аудитын дүгнэлтХараат бус аудитын дүгнэлт4/20/2018 4:00:00 AM<p>​​Аудитын дүгнэлт /2017.12.31/</p>https://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/Хараат-бус-аудитын-дүгнэлт.aspxhttps://institutes.theiia.org/sites/Mongolia/news/Pages/Хараат-бус-аудитын-дүгнэлт.aspxХараат бус аудитын дүгнэлт

 

 

Measuring the Maturity of Risk Managementhttps://iaonline.theiia.org/measuring-the-maturity-of-risk-managementMeasuring the Maturity of Risk Management
10 Ways to Improve Risk Managementhttps://iaonline.theiia.org/10-ways-to-improve-risk-management10 Ways to Improve Risk Management
​​10 Characteristics That Weak Internal Audit Leaders Demonstrate​https://iaonline.theiia.org/10-characteristics-that-weak-internal-audit-leaders-demonstrate​​10 Characteristics That Weak Internal Audit Leaders Demonstrate​
10 Vital Lessons From the Audit Trailhttps://iaonline.theiia.org/10-vital-lessons-from-the-audit-trail10 Vital Lessons From the Audit Trail
20 Under 30https://iaonline.theiia.org/20-under-3020 Under 30
2013: An Exclamation Mark on a Decade of Progress!https://iaonline.theiia.org/2013-an-exclamation-mark-on-a-decade-of-progress2013: An Exclamation Mark on a Decade of Progress!
2014: Where Will Internal Audit Be Focused?https://iaonline.theiia.org/2014-where-will-internal-audit-be-focused2014: Where Will Internal Audit Be Focused?
5 Bold Steps to Transform Internal Audit's Imagehttps://iaonline.theiia.org/5-bold-steps-to-transform-internal-audit-image5 Bold Steps to Transform Internal Audit's Image
5 Sure Signs You Are Well-suited For a Career in Internal Auditinghttps://iaonline.theiia.org/5-sure-signs-you-are-well-suited-for-a-career-in-internal-auditing5 Sure Signs You Are Well-suited For a Career in Internal Auditing
​5 Risks That Should Be On the Internal Audit Radar - Now!https://iaonline.theiia.org/5-risks-that-should-be-on-the-internal-audit-radar-now​5 Risks That Should Be On the Internal Audit Radar - Now!

LinkedIn Facebook Twitter AuditChannel