Welcome IIA Albania

​Mirësevini në IIA Albania

Albanian Institute of Internal Auditors (AIIA) është Instituti lokal i Institutit të Audituesve të Brendshëm (IIA), një organizatë​ profesionistësh që vepron në fushën e auditimit të brendshëm, riskut dhe kontrolleve të brendshme. E themeluar në 2010, nga një grup profesionistësh që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në sektorin privat dhe publik, AIIA është e vetmja organizatë profesionale për audituesit e brendshëm në Shqipëri. Pjesë e Institutit Global të Audituesve të Brendshëm, AIIA mbështet dhe promovon Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm dhe i përkushtohet zhvillimit dhe përparimit të profesionit të auditimit të brendshëm.

Qëllimi ynë është të bashkojë profesionistët e auditimit të brendshëm me botën e jashtme. Duke vizituar faqen tonë dhe u anëtarësuar, të gjithë profesionistët e interesuar do të mësojnë më shumë mbi auditimin e brendshëm dhe zhvillimet e kesaj ​fu​she.

Rreth IIA

Themeluar në 1941, Instituti i Audituesve të Brendshëm (IIA) është një shoqatë profesionale ndërkombëtare me zyrat qëndrore në Lake Mary, Florida, USA. IIA është zëri global i profesionit të auditimit të brendshëm, autoriteti i aprovuar, udhëheqës i njohur, kryepromovuesi dhe edukuesi primar i kesaj fushe. Përgjithësisht anëtarët e IIA punojnë në auditimin e brendshëm, menaxhimin e riskut, qeverisje, kontroll të brendshëm, auditimin e teknologjisë së informacionit, edukim dhe siguri.

 Ngjarjet e ardhshme

 

 

 Lajmet e fundit

 

 

IIA Announces Global Chairman and New Board for 2019-20 IIA Announces Global Chairman and New Board for 2019-20 7/12/2019 4:00:00 AM<p>​The election of J. Michael Joyce Jr., CIA, CRMA, as 2019-20 Chairman of The IIA’s Global Board of Directors was announced Wednesday, July 10. The election, which also saw the seating of a newly structured 17-member Global Board, was held at The IIA’s annual business meeting following the 2019 International Conference in Anaheim, Calif.</p>https://institutes.theiia.org/sites/Albania/news/Pages/IIA-Announces-Global-Chairman-and-New-Board-for-2019-20.aspxhttps://institutes.theiia.org/sites/Albania/news/Pages/IIA-Announces-Global-Chairman-and-New-Board-for-2019-20.aspxIIA Announces Global Chairman and New Board for 2019-20
Three Lines of Defense Review and Survey Open 20 June-19 September 2019 Three Lines of Defense Review and Survey Open 20 June-19 September 2019 6/20/2019 4:00:00 AM<p>​The IIA is asking internal auditors and stakeholders around the world to weigh in on proposed updates to the Three Lines of Defense model. After 20 years in use, it could be time to refresh the model to better reflect current practices and the ever-evolving global landscape.</p>https://institutes.theiia.org/sites/Albania/news/Pages/Three-Lines-of-Defense-Review-and-Survey-Open-20-June-19-September-2019.aspxhttps://institutes.theiia.org/sites/Albania/news/Pages/Three-Lines-of-Defense-Review-and-Survey-Open-20-June-19-September-2019.aspxThree Lines of Defense Review and Survey Open 20 June-19 September 2019
For Internal Audit — Is the General Counsel Friend or Foe?​For Internal Audit — Is the General Counsel Friend or Foe?​6/26/2017 4:00:00 AM<p>​Whenever the topic of relationships with the general counsel is raised during an internal audit roundtable I attend, there is no shortage of opinions. Too often, CAEs express frustration with general counsels who they believe are more concerned about reputational and legal risks than affording internal audit the opportunity to fully articulate the results of their work.</p>https://institutes.theiia.org/sites/Albania/news/Pages/blog-for-internal-audit-is-the-general-counsel-friend-or-foe.aspxhttps://institutes.theiia.org/sites/Albania/news/Pages/blog-for-internal-audit-is-the-general-counsel-friend-or-foe.aspxFor Internal Audit — Is the General Counsel Friend or Foe?​

​​​Bashkohu me IIA​​​​​​​​

 

 

CIA Accelerate Your Successhttps://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/CIA-Certification.aspxhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/2018-CIA-Car.pngCIA Accelerate Your Successhttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/InstituteAds/DispForm.aspx?ID=44CIA Accelerate Your Success
Internal Audit Foundation: Internal Auditors’ Response to Disruptive Innovationhttp://theiia.mkt5790.com/ResponsetoDisruptiveInnovationhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/IAF-Internal-Auditors-Response-to-Disruptive-Innovation-300x250.pngInternal Audit Foundation: Internal Auditors’ Response to Disruptive Innovationhttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/InstituteAds/DispForm.aspx?ID=52Internal Audit Foundation: Internal Auditors’ Response to Disruptive Innovation
Practice Guide: Assessing the Risk Management Processhttps://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Assessing-the-Risk-Management-Process-Practice-Guide.aspxhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/PG-Assessing-the-Risk-Management-Process.pngPractice Guide: Assessing the Risk Management Processhttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/InstituteAds/DispForm.aspx?ID=35Practice Guide: Assessing the Risk Management Process
Internal Audit Magazine (June 2019)https://iaonline.theiia.org/https://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/2019-June-Ia-Magazine-300x250.pngInternal Audit Magazine (June 2019)https://dl.theiia.org/instrep/Lists/InstituteAds/DispForm.aspx?ID=45Internal Audit Magazine (June 2019)
Tone at the Top (June 2019)https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Tone-at-the-Top.aspxhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/Tone-at-the-Top-June-2019-300x250.pngTone at the Top (June 2019)https://dl.theiia.org/instrep/Lists/InstituteAds/DispForm.aspx?ID=46Tone at the Top (June 2019)

​​LinkedIn Facebook Twitter Audit Channel

Global OnDemand