Welcome IIA Albania

​Mirësevini në IIA Albania

Albanian Institute of Internal Auditors (AIIA) është Instituti lokal i Institutit të Audituesve të Brendshëm (IIA), një organizatë​ profesionistësh që vepron në fushën e auditimit të brendshëm, riskut dhe kontrolleve të brendshme. E themeluar në 2010, nga një grup profesionistësh që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në sektorin privat dhe publik, AIIA është e vetmja organizatë profesionale për audituesit e brendshëm në Shqipëri. Pjesë e Institutit Global të Audituesve të Brendshëm, AIIA mbështet dhe promovon Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm dhe i përkushtohet zhvillimit dhe përparimit të profesionit të auditimit të brendshëm.

Qëllimi ynë është të bashkojë profesionistët e auditimit të brendshëm me botën e jashtme. Duke vizituar faqen tonë dhe u anëtarësuar, të gjithë profesionistët e interesuar do të mësojnë më shumë mbi auditimin e brendshëm dhe zhvillimet e kesaj ​fu​she.


Rreth IIA

Themeluar në 1941, Instituti i Audituesve të Brendshëm (IIA) është një shoqatë profesionale ndërkombëtare me zyrat qëndrore në Lake Mary, Florida, USA. IIA është zëri global i profesionit të auditimit të brendshëm, autoriteti i aprovuar, udhëheqës i njohur, kryepromovuesi dhe edukuesi primar i kesaj fushe. Përgjithësisht anëtarët e IIA punojnë në auditimin e brendshëm, menaxhimin e riskut, qeverisje, kontroll të brendshëm, auditimin e teknologjisë së informacionit, edukim dhe siguri.

 Ngjarjet e ardhshme

 

 

​​​Bashkohu me IIA​​​​​​​​

 

 

Meet the IIA’s New Global Chairman: Mike Joycehttps://global.theiia.org/about/about-the-iia/Pages/Leadership.aspxhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/2019-20-Global-Chairman-300x250.pngMeet the IIA’s New Global Chairman: Mike Joycehttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/InstituteAds/DispForm.aspx?ID=51Meet the IIA’s New Global Chairman: Mike Joyce
2020 International Conferencehttps://ic.globaliia.org/https://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/2020-Miami-IC.png2020 International Conferencehttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/InstituteAds/DispForm.aspx?ID=532020 International Conference
Tone at The Tophttps://global.theiia.org/knowledge/Pages/Tone-at-the-Top.aspxhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/2020-TaTT.pngTaTThttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/InstituteAds/DispForm.aspx?ID=55Tone at The Top
New Guidance - Understanding IT Change Managementhttps://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Global-Technology-Audit-Guide-IT-Change-Management-Critical-for-Organizational-Success.aspxhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/IT-Change.pngNew Guidance - Understanding IT Change Managementhttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/InstituteAds/DispForm.aspx?ID=56New Guidance - Understanding IT Change Management
Global Perspective & Insighthttps://global.theiia.org/knowledge/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspxhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/GPI.pngGlobal Prespective & Insighthttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/InstituteAds/DispForm.aspx?ID=57Global Perspective & Insight
IIA Bulletin: Disaster Preparednesshttps://global.theiia.org/knowledge/Public%20Documents/IIA-Bulletin-Rethinking-Preparedness-Pandemics-and-Cybersecurity.pdfhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/Disaster-Preparedness.jpgIIA Bulletin: Disaster Preparednesshttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/InstituteAds/DispForm.aspx?ID=58IIA Bulletin: Disaster Preparedness

​​LinkedIn Facebook Twitter Audit Channel

Global OnDemand