Welcome IIA Albania

​Mirësevini në IIA Albania

Albanian Institute of Internal Auditors (AIIA) është Instituti lokal i Institutit të Audituesve të Brendshëm (IIA), një organizatë​ profesionistësh që vepron në fushën e auditimit të brendshëm, riskut dhe kontrolleve të brendshme. E themeluar në 2010, nga një grup profesionistësh që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në sektorin privat dhe publik, AIIA është e vetmja organizatë profesionale për audituesit e brendshëm në Shqipëri. Pjesë e Institutit Global të Audituesve të Brendshëm, AIIA mbështet dhe promovon Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm dhe i përkushtohet zhvillimit dhe përparimit të profesionit të auditimit të brendshëm.

Qëllimi ynë është të bashkojë profesionistët e auditimit të brendshëm me botën e jashtme. Duke vizituar faqen tonë dhe u anëtarësuar, të gjithë profesionistët e interesuar do të mësojnë më shumë mbi auditimin e brendshëm dhe zhvillimet e kesaj ​fu​she.


Rreth IIA

Themeluar në 1941, Instituti i Audituesve të Brendshëm (IIA) është një shoqatë profesionale ndërkombëtare me zyrat qëndrore në Lake Mary, Florida, USA. IIA është zëri global i profesionit të auditimit të brendshëm, autoriteti i aprovuar, udhëheqës i njohur, kryepromovuesi dhe edukuesi primar i kesaj fushe. Përgjithësisht anëtarët e IIA punojnë në auditimin e brendshëm, menaxhimin e riskut, qeverisje, kontroll të brendshëm, auditimin e teknologjisë së informacionit, edukim dhe siguri.

 Lajmet e fundit

 Ngjarjet e ardhshme

 

 

 Lajime

 

 

Announcement of the Slate for 2021–22 IIA Global Board of DirectorsAnnouncement of the Slate for 2021–22 IIA Global Board of Directors2/12/2021 5:00:00 AM<p>The Global Nominating Committee is pleased to announce the nominees for the Global Board of Directors.</p>https://institutes.theiia.org/sites/Albania/news/Pages/Announcement-of-the-Slate-for-2021–22-IIA-Global-Board-of-Directors.aspxhttps://institutes.theiia.org/sites/Albania/news/Pages/Announcement-of-the-Slate-for-2021–22-IIA-Global-Board-of-Directors.aspxAnnouncement of the Slate for 2021–22 IIA Global Board of Directors

​​​Bashkohu me IIA​​​​​​​​

 

 

2021 International Conference - Singaporehttps://ic.globaliia.org/2021https://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/2021-IC.png2021 International Conference - Singaporehttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/InstituteAds/DispForm.aspx?ID=572021 International Conference - Singapore
IA Magazine Online - Junehttps://iaonline.theiia.org/https://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/June-2021-IA.pngIA Magazine Online - Junehttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/InstituteAds/DispForm.aspx?ID=55IA Magazine Online - June
Global Knowledge Briefhttps://global.theiia.org/standards-guidance/topics/Pages/Board-Member-Resource-Exchange.aspxhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/June-2021-GKB.pngGlobal Knowledge Briefhttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/InstituteAds/DispForm.aspx?ID=56Global Knowledge Brief
Internal Audit Practitionerhttps://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Internal-Audit-Practitioner.aspxhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/2020-Internal-Audit-Practitioner-CellPhone-300x250.pngInternal Audit Practitionerhttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/InstituteAds/DispForm.aspx?ID=65Internal Audit Practitioner
IIA Global Webinar Playback Libraryhttps://www.theiia.org/sites/auditchannel/members/Pages/MOW-GL.aspxhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/Webinar-Playback-Web-Ads-300x250.pngIIA Global Webinar Playback Libraryhttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/InstituteAds/DispForm.aspx?ID=61IIA Global Webinar Playback Library
Practice Guide: Developing a Risk-Based Internal Audit Planhttps://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Developing-a-Risk-based-Internal-Audit-Plan.aspxhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/2021-PG-Risk-Plan.pngPractice Guide: Developing a Risk-Based Internal Audit Planhttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/InstituteAds/DispForm.aspx?ID=62Practice Guide: Developing a Risk-Based Internal Audit Plan
Tone at The Tophttps://dl.theiia.org/AECPublic/Tone-at-the-Top-April-2021.pdfhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/June-2021-TaTT.pngTone at The Tophttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/InstituteAds/DispForm.aspx?ID=68Tone at The Top

​​LinkedIn Facebook Twitter Audit Channel

Global OnDemand