IIA-Albania

​Mirësevini në IIA Albania

Albanian Institute of Internal Auditors (AIIA) është Instituti lokal i Institutit të Audituesve të Brendshëm (IIA), një organizatë​ profesionistësh që vepron në fushën e auditimit të brendshëm, riskut dhe kontrolleve të brendshme. E themeluar në 2010, nga një grup profesionistësh që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në sektorin privat dhe publik, AIIA është e vetmja organizatë profesionale për audituesit e brendshëm në Shqipëri. Pjesë e Institutit Global të Audituesve të Brendshëm, AIIA mbështet dhe promovon Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm dhe i përkushtohet zhvillimit dhe përparimit të profesionit të auditimit të brendshëm.

Qëllimi ynë është të bashkojë profesionistët e auditimit të brendshëm me botën e jashtme. Duke vizituar faqen tonë dhe u anëtarësuar, të gjithë profesionistët e interesuar do të mësojnë më shumë mbi auditimin e brendshëm dhe zhvillimet e kesaj ​fu​she.

Rreth IIA

Themeluar në 1941, Instituti i Audituesve të Brendshëm (IIA) është një shoqatë profesionale ndërkombëtare me zyrat qëndrore në Lake Mary, Florida, USA. IIA është zëri global i profesionit të auditimit të brendshëm, autoriteti i aprovuar, udhëheqës i njohur, kryepromovuesi dhe edukuesi primar i kesaj fushe. Përgjithësisht anëtarët e IIA punojnë në auditimin e brendshëm, menaxhimin e riskut, qeverisje, kontroll të brendshëm, auditimin e teknologjisë së informacionit, edukim dhe siguri.

 Ngjarjet e ardhshme

 

 

Konferenca Ndërkombëtare e IIA 20197/7/2019 12:00:00 PM7/11/2019 9:00:00 PMhttps://institutes.theiia.org/sites/Albania/training-and-events/Pages/international-conference.aspxKonferenca Ndërkombëtare e IIA 2019

 Lajmet e fundit

 

 

For Internal Audit — Is the General Counsel Friend or Foe?​For Internal Audit — Is the General Counsel Friend or Foe?​6/26/2017 4:00:00 AM<p>​Whenever the topic of relationships with the general counsel is raised during an internal audit roundtable I attend, there is no shortage of opinions. Too often, CAEs express frustration with general counsels who they believe are more concerned about reputational and legal risks than affording internal audit the opportunity to fully articulate the results of their work.</p>https://institutes.theiia.org/sites/Albania/news/Pages/blog-for-internal-audit-is-the-general-counsel-friend-or-foe.aspxhttps://institutes.theiia.org/sites/Albania/news/Pages/blog-for-internal-audit-is-the-general-counsel-friend-or-foe.aspxFor Internal Audit — Is the General Counsel Friend or Foe?​
IIA Launches Essential Resource for Audit LeadersIIA Launches Essential Resource for Audit Leaders6/26/2017 4:00:00 AM<p>​The Institute of Internal Auditors (IIA) today launched a new Audit Executive Center (AEC) and website that provides internal audit leaders with direct access to relevant and timely information, resources, and services specifically designed to address today’s unique challenges, emerging risks, and other demands on the internal audit profession.</p>https://institutes.theiia.org/sites/Albania/news/Pages/iia-launches-essential-resource-for-audit-leaders.aspxhttps://institutes.theiia.org/sites/Albania/news/Pages/iia-launches-essential-resource-for-audit-leaders.aspxIIA Launches Essential Resource for Audit Leaders
Anticipating and Mitigating Risk: Keeping Data Secure and Organizations ProtectedAnticipating and Mitigating Risk: Keeping Data Secure and Organizations Protected6/23/2017 4:00:00 AM<p>​Governance, risk and control (GRC) professionals are on the front lines of keeping data secure and organizations protected. To help them stay abreast of the latest techniques, tools and knowledge of those who do battle daily for cyber-resiliency, ISACA and The Institute of Internal Auditors (IIA) will present the <a href="http://www.isaca.org/education/conferences/pages/grc.aspx" target="_blank">2017 Governance, Risk and Control Conference</a>, 16-18 August 2017, in Dallas-Fort Worth, Texas, USA.</p>https://institutes.theiia.org/sites/Albania/news/Pages/anticipating-and-mitigating-risk-keeping-data-secure-and-organizations-protected.aspxhttps://institutes.theiia.org/sites/Albania/news/Pages/anticipating-and-mitigating-risk-keeping-data-secure-and-organizations-protected.aspxAnticipating and Mitigating Risk: Keeping Data Secure and Organizations Protected

 

 

Apply IPPFhttps://bookstore.theiia.org/applying-the-international-professional-practices-framework-4th-edition-2https://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/2018-Apply-IPPF.pngApply IPPFhttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/InstituteAds/DispForm.aspx?ID=25Apply IPPF
GPAI Agility and Innovationwww.theiia.org/gpihttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/GPI-Agility-Innovation.pngGPAI Agility and Innovationhttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/InstituteAds/DispForm.aspx?ID=28GPAI Agility and Innovation
CBOK Strategic Riskhttp://theiia.mkt5790.com/CBOK_AuditingStrategicRiskhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/2018-FND-CBOK-Strat-Risk.pngCBOK Strategic Riskhttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/InstituteAds/DispForm.aspx?ID=29CBOK Strategic Risk
2019 IC Californiahttp://theiia.mkt5790.com/2019ICSoCalhttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/2019-SoCal-IC-bus.png2019 IC Californiahttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/InstituteAds/DispForm.aspx?ID=272019 IC California
GTAG Auditing Insider Threat Programshttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/GTAG-Insider-Threat.pnghttps://dl.theiia.org/instrep/PublishingImages/GTAG-Insider-Threat.pngGTAG Auditing Insider Threat Programshttps://dl.theiia.org/instrep/Lists/InstituteAds/DispForm.aspx?ID=30GTAG Auditing Insider Threat Programs

​​LinkedIn Facebook Twitter Audit Channel